Zkušebnictví

Provádíme fyzické zkoušky bezpečnosti ochrany chodců. Zkoušky se provádějí testovacím strojem od společnosti BIA, tzv. impaktory, které jsou modelem či představitelem konkrétní části lidského těla. Dosud není definovaný porovnatelný test, který by používal jako testovací nástroj celou figurínu. Vlastní zkoušky jsou tedy rozděleny do tří oblastí:

  • test dolní části dolní končetiny
  • test horní části dolní končetiny
  • test hlavy dětské, dospělé

Vybavení zkušebny

  • zařízení pro zkoušky umožňuje zkoušení dle současné legislativy  (EHS 78/2009) a spotřebitelských testů EuroNCAP – impaktory nohy, hlavy, misuse impaktory
  • první zařízení tohoto typu ve střední a východní Evropě
  • vysokorychlostní kamery až 6000fps
  • impaktory hlavy a nohy od firem TRL a FTSS
  • misuse impaktory pro senzorické zkoušky
  • vzduchová plošina pro transport zkušebního vozu
  • kompletní zázemí zkušebny