AUREL CZ GROUP
Název firmy:

AUREL CZ s.r.o.
IČ: 28526392
DIČ: CZ28526392
Firma je vedena u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 148023

Sídlo firmy:

Štěpánská 539/9
120 00, Praha 2

Název firmy  :

AUREL logistic s.r.o.
IČ: 24754099
DIČ: CZ24754099
Firma je vedena u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 171554

Sídlo firmy:

Liliová 221/13, Staré Město
110 00, Praha 1

Název firmy :

LENAM s.r.o.
IČ: 48291579
DIČ: CZ48291579
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5072.

Sídlo firmy:

Husova 725/40
460 01, Liberec 1