simulace cae

1. Crash – bezpečností analýzy

2. Strukturální lineární a nelineární analýzy

3. Multi-fyzikální simulace

4. CFD analýzy (Computational Fluid Dynamics)

5. Multibody analýzy

naše Studie

montáž airbagů

bezpečnost automobilů

Simulace CAE

Bezpečnost chodců

reference
Naše certifikace

ISO 9001 : 2015

Služby v oblasti koordinace projektů, vývoje a správy SW, 3D měření, zpracování analýzy zkušebních dat, zkušebnictví a správy zkušebních vzorků, prevence a výzkumu dopravní bezpečnosti.

ISO 14001 : 2016

Povrchová úprava dílů včetne odmaštení

IATF 16949 : 2016

Norma rozšiřující požadavky na systém kvality podle ISO 9001 ve výrobě dílů pro automobilový průmysl. Současně určuje specifické zákaznické požadavky v oblasti automobilového průmyslu.

TISAX

Společnost se řídí katalogem otázek informační bezpečnosti německé Asociace Automobilového Průmyslu (VDA ISA). Posouzení souladu s požadavky informační bezpečnosti provedl akreditovaný poskytovatel (TUV NORD).
ozvěte se nám