Simulace CAE

Řešení nestandardních problémů vyskytujících se v technické praxi, jako jsou multifyzikální analýzy, dynamické simulace mechanismů, CFD analýzy, crash analýzy, optimalizace strojů a technologických procesů.

Simulace CAE

Oddělení simulací CAE disponuje odborníky s mnohaletou praxí, kteří využívají svých vynikajících teoretických znalostí a zkušeností v celé řadě technických oblastí. AUREL CZ Group zajišťuje komplexní špičkové služby zejména v oblasti podpory vývoje a při řešení nestandardních problémů vyskytujících se v technické praxi.

Strukturální simulace

Strukturální simulace jsou veškeré simulace z oblasti mechaniky pevných těles. Do této kategorie spadají lineární simulace (např. deformace a napjatost ocelových dílů pod mezí kluzu pod statickým zatížením), řešení nelineárních problémů (např. deformace výrazně měnící geometrii těles, jako třeba planžety v přepínačích, nebo kontakty těles), dynamické analýzy (modální analýzy, dynamická tuhost, harmonická analýza, explicitní dynamika, nárazy). AUREL CZ Group je schopen řešit i problémy lomové mechaniky

MULTI-BODY SIMULACE

Virtuální simulace chování soustav těles (pro strojaře sestav vzájemně se pohybujících dílů, např. chování rozvodu motoru s řetězovým pohonem)

Zkušenosti s použitím softwaru na složité technické případy, a to včetně kombinace s dalšími simulačními metodami (interakce s CFD, zahrnutí frekvenčních vlastností členů prostřednictvím FEM) a experimentálním měřením (rychlostní kamera)

CFD simulace

Simulace CFD (Computational Fluid Dynamics) – Jde o součást mechaniky tekutin, ve které se k řešení používají numerické metody. AUREL CZ Group má v této oblasti značné zkušenosti, které jí umožnily vyřešit neobvyklé problémy, jako je např. roztáčení vrtule větrem. Často ovšem CFD bylo použito jako součást kombinovaných úloh, kde se projevovaly nestacionární tepelné jevy s materiálovou nelinearitou (např. teplotními cykly zatížené výfukové potrubí) nebo dynamické jevy při interakci hydraulického systému s mechanickým.

Multifyzikální simulace

Jde o jednu z nejobtížnějších oblastí, kde se mohou setkat jevy z oblasti dynamiky, tepelných jevů, proudění tekutin, elektromagnetismu apod. AUREL CZ Group si vydobyla své postavení díky schopnosti řešit těžko uchopitelné problémy svých zákazníků, kde úspěchem byla již pouhá formulace problému.

Tento typ simulací je často potřebný v oblasti technologických procesů, jako je např. výroba skelné vaty, nebo při simulaci životnosti tepelně cyklicky zatěžovaných konstrukcí prostřednictvím tekutin (CFD + nelineární FEM) či dynamické interakci mechanického a hydraulického systému (CFD + MBS).

Zajistíme pro vás
kompletní projekt

AUREL CZ Group má více jak 29leté zkušenosti s vývojem v automotive. Společnost působí v průmyslovém městě Mladá Boleslav. Díky strategicky výhodné geografické poloze, dlouholeté průmyslové tradici, rozvinuté infrastruktuře a kvalifikované pracovní síle, je AUREL CZ Group dokonalým partnerem pro Vaše projekty.

Nabízíme širokou škálu služeb, zejména pro automobilový průmysl, železniční techniku, zpracovatelské stroje a energetický průmysl. Naše portfolio neustále rozšiřujeme.

kontaktní Formulář
Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.