Polygon Břehyně

Vývoj automobilového průmyslu jde stále kupředu a s tím je úzce svázán i vývoj autonomních systémů. Myšlenkou budoucnosti je zcela předejít kolizním situacím a nárazům automobilů se všemi druhy překážek, které se mohou vyskytnout v houstnoucím silničním provozu. K tomuto účelu jsou využívány pokročilé asistenční systémy, bezpečnostní systémy, senzorické zkoušky a právě kategorie a podkategorie těchto systémů a zkoušek je možné testovat na Polygonu „Břehyně“ společnosti Aurel CZ, s.r.o.

Aktuální možnosti testování:

 • Plocha určená pro testování přibližně 37 000 m2 (asfaltová a zámková dlažba)
 • Rovná dráha pro testování 460 m (obousměrný provoz ve dvou pruzích)
 • Dynamická plocha přibližně 12 500 m2
 • Možnost využití plně vybavených dílen
 • Klima komora pro 2x vozidlo (-40 až + 0 °C)
 • Možnost odděleného prostoru
 • Interiérové testy – zkoušky kyvadlem, válce
 • Samostatné kancelářské, skladovací a dílenské prostory
 • Malý ovál (cca. 600 m)
 • Další možnosti testování dle požadavků zákazníka

Budoucí možnosti testování v roce 2022

 • Uzavřená hala o délce min. 200 m a šířce 15 m
 • Křížení vozovek a různé zatáčky
 • Klima komora pro 2x vozidlo (-40 až + 80 °C)
 • Svah – zkoušky stoupavosti apod.
 • velký ovál (cca. 1 400 m)
 • Vodní kanál – brodivost 2022