Odmašťovací kontinuální linka – závod Chrastava

 • poloautomatické tranzitní postřikové zařízení se čtyřmi sekcemi pro odmašťování dílů (odmašťování, oplach, pasivace, sušení), s ručním vkládáním
 • každá sekce je oddělena dělícím závěsem
 • užitná plocha pásu: Max. 1000 mm šířka, délka dílu až 1500 mm (max. hmotnost dílu 15 kg), max.. 360 mm výška, rychlost pásu 1m/min.
 • sušení – provozní teplota – možnost nastavení 105 – 140 ° C v souladu s požadavky
 • technologická media ve vanách lze flexibilně měnit podle specifikací a jednotlivých požadavků na zpracování předaných zákazníkem
 • přístroj je vybaven sondami pro hodnoty sledování: teplota, vodivost
 • předepsané parametry jsou monitorovány a vyhodnocovány 1x4h
 • odpovídající manipulační a skladovací prostory

Ponorová linka pro odmaštění a pasivaci hliníku

 • automatizované ponorové odmašťovací a pasivační zařízení
 • pracovní prostor: 1600 x 500 x 1000 mm
 • operace a transport materiálu v jednotlivých lázních je řízen PC, možnost nastavení více parametrů
 • historie technologických procesů v PC
 • zařízení je řízeno na základě vnitřních předpisů, technologická media (parametry) jsou monitorována a vyhodnocována 1×4 hodiny
 • zařízení a chemie jsou v souladu s normami Daimler, BMW a Benteler
 • odpovídající manipulační a skladovací prostory