Dynamická fotogrammetrie

Dynamická fotogrammetrie je optická bezkontaktní metoda pro měření pohybu objektů během rychlých dynamických dějů. K měření se používají digitální rychlo-snímkující kamery s vysokou frekvencí vzorkování. Analýzu lze provádět z jednoho (2D) nebo více záběrů (3D).

Technologie měření dynamické fotogrammetrie

 • optická bezkontaktní měřící metoda využívající vysokorychlostní kamery
 • měření a analýza rychlých dynamických dějů
 • přesné bezkontaktní měření pozice optického bodu umístěného na sledovaném objektu pohybujícího se v čase a prostoru
 • vysokorychlostní kamery s frekvencí až 10 tisíc snímků za sekundu
 • výpočet 3D souřadnic jednotlivých bodů pomocí SW na základě digitálních snímků
 • vytváření virtuálních bodů
 • metodika obsahuje kalibraci zkreslení objektivu
 • přesné určení pozice kamery
 • filtrování naměřených průběhů
 • úprava obrázků z kamery (světlost, gamma, …)
 • vložení loga, čísla snímku, času, textu, apod.

Oblasti využití dynamické forogrammetrie

 • trajektorie pohybu objektu
 • dynamická analýza
 • analýzy zbytkových vzdáleností „neviditelných“ míst pomocí modelu