Silniční bezpečnost

Realizujeme služby v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které jsou určeny zejména:

 • organizacím činným v oblasti bezpečnosti silničního provozu
 • obcím a krajům
 • policii při preventivním působení
 • firmám angažovaným v oblasti silniční bezpečnosti
 • reklamním agenturám při tvorbě materiálů silniční bezpečnosti
 • novinářům

Bezpečnost účastníků silničního provozu

Lidé nevyužívají bezpečnostní prostředky, které mají k dispozici nebo je použijí
špatně (např. bezpečnostní pásy, dětská autosedačka, reflexní prvky, cyklopřilba).

Neuvědomují si, jaké fyzikální síly a zákonitosti platí v případě nehody (velký
rozdíl brzdné dráhy při relativně malém rozdílu rychlosti, zadní nepřipoutaný
pasažér usmrcuje lidi vepředu, náraz i při relativně malé rychlosti má schopnost usmrtit, airbag usmrcuje nepřipoutaného nebo toho, kdo má nohy na palubní desce, atd.).

Hloubkový výzkum nehod, na kterém se podílíme, přináší poznatky o tom, že u velké
části nehod dochází zbytečně k tragickým následkům.
Úkolem prevence je nabídnout takové informace, které přesvědčí účastníky silničního
provozu o smyslu bezpečného chování a srozumitelně jim ukážou správné použití
bezpečnostních prvků.

Preventivní programy výchovy a osvěty:
Společnost Aurel CZ v rámci svého vývoje vyvinula několik doposud unikátních
preventivních programů, jak lze účinně prezentovat silniční bezpečnost různým
cílovým skupinám: dětem, řidičům, široké veřejnosti.

Tyto programy realizujeme pro různé subjekty podporující silniční bezpečnost:

 • města
 • městské části statutárních měst
 • státní správu
 • neziskové organizace
 • firmy angažované v silniční bezpečnosti

Preventivní materiály
Vrcholem vývojových aktivit je spolupráce v projektu Výzkum dopravní bezpečnosti Škoda Auto, který je nejen zdrojem cenných poznatků, ale také prostředím pro vznik unikátních materiálů. Příkladem je série preventivních crashtestů, reálně ukazujících následky nárazu automobilu pro posádku a srovnání situace, kdy je vše v pořádku a naopak kdy nejsou dodrženy bezpečnostní zásady.

Hloubkový výzkum dopravních nehod, na kterých se podílíme, přináší poznatky o tom, že u velké části nehod dochází zbytečně k tragickým následkům.