Statická fotogrammetrie

Proces měření je založen na principech fotogrammetrie. Měřený objekt je označen optickými body (samolepícími, magnetickými nebo speciálními adaptéry). Připravený objekt je snímán digitálním fotoaparátem z různých pozic v prostoru. Na základě digitálních snímků systém vypočítá pozice fotoaparátu jednotlivých snímků a 3D souřadnice měřených bodů na objektu. Opíráme se o dlouholeté zkušenosti našeho měřícího týmu.

 Technologie měření statické fotogrammetrie

 • optické bezkontaktní měření určené pro měření rozměrů, statických deformací, určování polohy měřeného objektu a rekonstrukci tvaru
 • zařízení je plně mobilní
 • měření měkkých materiálů, horkých dílů (do 180°C)
 • hmotnost a velikost měřeného objektu je téměř libovolná
 • pro měření se využívají optické značky (body) různých velikostí
 • využívají se kalibrované a certifikované optické přístroje

Oblasti využití statické fotogrammetrie

 • kontrola kvality (Quality Control)
 • deformační analýza
 • rekonstrukce tvaru objektu (reverzní inženýrství)
 • digitalizace rozměrů

Výstupy měření statické fotogrammetrie

 • odměřování rozměrů
 • analýza pozic bodů, vektorů, vzdálenosti, průměrů, úhlů, tolerancí…
 • statická deformační analýza, kterou lze vytvářet pro více stavů
 • prokládání základních entit úsečka, rovina, kružnice, válec, koule, kužel…
 • odchylka od referenčních dat (CAD,…)