Tenzometrie

Přímé měření napjatosti materiálu není možné. Využívá se proto platnosti Hookova zákona, který definuje napětí jako součin hodnot modulu pružnosti a poměrné deformace ve směru působení napětí při jednoosé napjatosti. Poměrné deformace se zjišťují mnoha měřícími metodami, které se v souhrnu označují jako tenzometrické metody.
Společnost se věnuje tenzometrickému měření již řadu let a našla jejich uplatnění v mnoha realizovaných projektech.

Velkou předností společnosti je možnost zapojení několika jejich oddělení pro kompletní analýzu projektu. Projektový tým společnosti je schopen navrhnout projekt tak, aby docílil propojení experimentu se simulací a tím je docíleno získání ucelené informace.

Příklady tenzometrických měření:

  • Zjišťování hodnot krouticího momentu na vřetenu armatury
  • Měření poměrných deformací vybraných dílů a lokalit podmítacího stroje
  • Napětí tlakové nádoby
  • Napjatost rámu silničního přepravníku
  • Poměrné deformace, napětí lopatek a náboje ventilátoru
  • Měření napjatosti potrubí v jaderné elektrárně Temelín
  • Měření kroutícího momentu na kolech vozidla v reálném provozu
  • Měření zbytkového napětí v odlitku
  • Měření poměrných deformací při nárazových zkouškách pro vývoj bezpečnosti automobilu
  • Vývoj speciálních snímačů