Vizualizace

 • mapování rychlých a/nebo nestandardních projevů (kolize, zvuk, vibrace, …)
 • orientace ve velkém množství dat
 • jednoduše názorné a přehledné prezentace výsledků
 • zpomalené video
 • kompozice s využitím 3D modelu
 • animace všech veličin – vizuální podoba
 • zafixování určité části
 • videosekvence objektu (pohledy z různých úhlů a pozic, „průlet scénou“, apod.)
 • formát obrázek nebo video ve vysoké kvalitě
 • pořizování technické fotografie – proškolený personál
 • záběry pomocí kompaktních (akčních) kamer (GoPro)
 • technika projekce – rozměřování pozic, zpasování dílů, …
 • 3D tisk z materiálu ABS nebo PLA
 • Virtuální realita