FZŠ 2021

Previous
Next

Virtuální prožití nehody pro reálné přežití

Náš projekt přistupuje zcela jinak k již známé problematice nehodovosti. Máme dlouhodobé zkušenosti z hloubkového výzkumu nehod. Nabízíme synergický přístup – jedním projektem pomůžeme práci dopravní policie při šetření dopravních nehod a zároveň z takto zpracovaných nehod vytvoříme názorné preventivní materiály. Zapojíme virtuální realitu do prevence nehod a naučíme preventisty Policie ČR využívat tyto technologie.

Význam projektu
  • Projekt vznikl ze zkušeností s výzkumem zaměřeným na ochranu chodců a cyklistů, tj. zranitelných účastníků.
  • Možnost virtuálně prožít dopravní nehodu z pohledu chodce i řidiče je nenahraditelná a poskytuje zkušenost, která nestojí zdraví ani peníze.
  • Projekt je určen pro všechny věkové kategorie a má sloužit pro širokou veřejnost tak, aby bylo možné pochopit okolnosti vzniku dopravní nehody.

Dosažené cíle
  • detekce stop ve 2D ortho foto plánu DN
  • 2D dynamické analýzy pomocí videa
  • vytvoření scény pro virtuální realitu
fzs_obrazek
Stažení realizovaných aplikací a návodů

Poděkování za podporu projektu a spolupráci na jeho realizaci

  • panu kpt. Bc. Milanovi Novákovi
  • paní plk. Mgr. Zuzaně Pidrmanové
  • panu kpt. Bc. Ondřejovi Pencovi