Certifikace

Seznam všech certifikátů značky AUREL.

ISO 9001 : 2015

Služby v oblasti koordinace projektů, konstrukce, vývoje a správy SW, 3D měření, zpracování a analýzy zkušebních dat, dílů a vzorků, zkušebnictví a správy zkušebních vzorků, prevence a výzkumu dopravní bezpečnosti.

ISO 14001 : 2015

Povrchová úprava dílů včetně odmaštění.

IATF 16949 : 2016

Norma rozšiřující požadavky na systém kvality podle ISO 9001 ve výrobě dílů pro automobilový průmysl. Současně určuje specifické zákaznické požadavky v oblasti automobilového průmyslu.

TISAX

Sdružení ENX společně s TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) v zastoupení VDA (Verband der Automobilindustrie) přijímají Hodnocení Bezpečnosti Informací (ISA – Information security assessment) v automobilovém průmyslu. Hodnocení TISAX provádějí akreditovaní poskytovatelé, kteří v pravidelných intervalech prokazují svou kvalifikaci. Výsledky TISAX nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Pro společnost Aurel CZ, s.r.o. má důvěrnost, dostupnost a integrita velkou hodnotu. Společnost přijala rozsáhlá opatření pro ochranu citlivých a důvěrných informací. Společnost se řídí katalogem otázek informační bezpečnosti německé Asociace Automobilového Průmyslu (VDA ISA). Posouzení souladu s požadavky informační bezpečnosti provedl akreditovaný poskytovatel (TUV NORD). Výsledky posouzení souladu jsou dostupné výhradně na portále ENX: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults/.

• Aurel CZ s.r.o. Břehyně area, Břehyně 983
• Aurel CZ s.r.o. Chrastava, Nádražní 96
• Aurel CZ s.r.o. Mamut, Mladá Boleslav, Nádražní 25
• Aurel CZ s.r.o. Mladá Boleslav, Šafranice 295/12
• Aurel CZ s.r.o. Liberec, Husova 725/40

Platnost do 30/11/2025

ISO 9001 : 2015

Služby v oblasti logistiky a skladovacího hospodářství, koordinace projektů.