Virtuální modelování

CAE analýzy

Podpora vývoje a řešení nestandardních problémů vyskytujících se v technické praxi, jako jsou multi-fyzikální analýzy, dynamické simulace mechanismů, CFD analýzy, Crash analýzy, optimalizace strojů a technologických procesů.

Virtuální modelování

Ověřme to simulací!

Strukturální simulace

Hlavním cílem strukturálních simulací je predikce chování struktur a identifikace potenciálních slabých míst, předtím, než jsou vyrobeny nebo nasazeny v reálných podmínkách. To umožňuje inženýrům optimalizovat návrhy, minimalizovat rizika poruch a zvýšit spolehlivost a bezpečnost struktur. Do této kategorie spadají analýzy napětí a deformací u těles zatěžovaných staticky (například. lokální tuhost struktury nárazníku), dynamické analýzy (např. simulace Crash testu) a dále vibrační analýzy. AUREL je schopen řešit i problémy lomové mechaniky.

Multifyzikální simulace

Jedná se o kombinaci různých přístupů a typů simulací, jejíž cílem je co nejvěrohodnější popis a následné řešení problémů, které v sobě kombinují dynamiku těles a proudění, teplotní zatížení, elektromagnetismus a další. AUREL si vydobyla své postavení díky schopnosti řešit těžko uchopitelné problémy svých zákazníků, kde úspěchem byla již pouhá formulace problému.
Tento přístup byl úspěšně aplikován v mnoha aplikacích, jako jsou například chlazení baterií, chlazení brzdových kotoučů během jízdy, výpočty hluku převodovek, výpočty aerodynamického hluku, výpočty elektromagnetického stínění baterií i simulace hydraulických systémů. V oblasti technologických procesů se jedná a o zásadní přístup v případě chlazení forem během procesu vstřikování nebo tavení materiálů při tvorbě skleněných vláken.

Mám zájem
  • MBS simulace

    Simulace chování soustav těles MBS - Multi Body Simulation (jedná se o soustavy vzájemně se pohybujících dílů, např. převodovky). MBS simulace umožnují modelovat chování celých vozidel včetně všech subsystémů, jako je motor, převodovka, odpružení a mnohé další včetně řídící jednotky. Příkladem může být průjezd vozidla zkušebním okruhem.

  • CAE simulace

    Oddělení simulací CAE disponuje odborníky s mnohaletou praxí, kteří využívají svých vynikajících teoretických znalostí a zkušeností v celé řadě technických oblastí. AUREL zajišťuje komplexní špičkové služby zejména v oblasti podpory vývoje a při řešení nestandardních problémů vyskytujících se v technické praxi.

  • CFD Simulace

    Simulace CFD (Computational Fluid Dynamics) – jedná se o simulace zaměřené na numerické modelování proudění tekutin a jejich interakce s pevnými nebo pružnými tělesy. AUREL má v této oblasti značné zkušenosti, které v minulosti využil při řešení proudění u větrných elektráren, návrhu vzduchotechnických jednotek, chlazení forem, proudění v částech motoru a mnohé další. Interakce proudění s tělesy (FSI - Fluid Solid Interaction) umožňuje věrohodně specifikovat zatížení způsobené proudění, jako například při průjezdu vozu vodní překážkou. Simulace proudění lze doplnit i o regulaci, což nachází uplatnění například při návrzích bateriových systémů ale také klimatizací.

Již více jak 30 let zkušeností v oboru

Během doby našeho působení na trhu jsme se se svými službami podíleli na vývoji různých komponent mnoha automobilových značek.

Kontaktujte specialistu

"CAE simulace nám pomáhají řešit problémy dříve, než skutečně vzniknou."

doc. Ing. Miloš Müller, Ph.D., vedoucí CAE analýz

Naše řešení je nejlepší

Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi v celé řadě oborů. Od svého počátku poskytujeme špičkové služby zejména v oblasti podpory vývoje převážně (ale nejen) v automobilovém průmyslu. Komplexnost služeb zajišťujeme synergií CAE výpočtů s činností experimentální laboratoře. Toto propojení nám pomáhá rozkrýt problém a nalézt optimální řešení.

Specialista

Máte dotaz? Chcete připravit nabídku?