VIRTUALIZACE

Virtuální prožití nehody

Náš projekt přistupuje zcela jinak k již známé problematice nehodovosti. Máme dlouhodobé zkušenosti z hloubkového výzkumu nehod. Nabízíme synergický přístup – jedním projektem pomůžeme práci dopravní policie při šetření dopravních nehod a zároveň z takto zpracovaných nehod vytvoříme názorné preventivní materiály. Zapojíme virtuální realitu do prevence nehod a naučíme preventisty Policie ČR využívat tyto technologie.

Mám zájem
  • Dosažené cíle FZŠ 2021

    Detekce stop ve 2D ortho foto plánu DN, 2D dynamické analýzy pomocí videa a vytvoření scény pro virtuální realitu.

  • Význam projektu FZŠ 2021

    Projekt vznikl ze zkušeností s výzkumem zaměřeným na ochranu chodců a cyklistů, tj. zranitelných účastníků. Možnost virtuálně prožít dopravní nehodu z pohledu chodce i řidiče je nenahraditelná a poskytuje zkušenost, která nestojí zdraví ani peníze. Projekt je určen pro všechny věkové kategorie a má sloužit pro širokou veřejnost tak, aby bylo možné pochopit okolnosti vzniku dopravní nehody.

"Poděkování za podporu projektu a spolupráci na jeho realizaci patří paní plk. Mgr. Zuzaně Pidrmanové, panu kpt. Bc. Milanovi Novákovi a panu kpt. Bc. Ondřejovi Pencovi."

Specialista

Máte dotaz? Chcete připravit nabídku?